strukturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nierównomierność przemian różnych stron języka i ich tempa tłumaczy się różnymi formami odbić (w słownictwie i w podstawie języka) przemian życia społecznego, etapów historii narodu, a także specyficznym charakterem różnych rodzajów połączeń strukturowych w języku, różnym stopniem abstrakcji i jakościowymi różnicami między leksykalnymi i gramatycznymi kategoriami i związkami. Można zaobserwować następującą prawidłowość: bezustannie zmienia się słownictwo języka, bardzo powoli zmienia się podstawowy zasób słów, a jeszcze wolniej — budowa gramatyczna. Każdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagadnienia 1954. Zagadnienia językoznawstwa w świetle prac Józefa Stalina, tłum. W. Cienkowski et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.