stryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kałuski 87,868 1,023 1.1 94 985 1.2 1,140 Kołomyjski 119,280 2.295 1,9 128.942 1.8 2.521 Skolski 48,050 1.765 3,7 51,942 4.4 2,285 Stryjski 72,543 2,464 3,4 78,419 5,8 2,980 Zydaczowski 77,024 1.791 2,5 83,263 2,3 1,915 Woj. Tarnopol. 1428,520 2,484 0,17 1524.230 0,18 2,744 Radziechowski 68,508 595 0,8 74,057 1.2 889...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.