studencko-filomacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Układ treści tego tomu odbiega znacznie od układu Wydania Narodowego. Tam mieliśmy podane osobno utwory opublikowane za życia poety, a osobno utwory tzw. pośmiertne. Wydanie Jubileuszowe nawraca natomiast do dawnej tradycji niewyodrębniania tych dwóch kategorii, lecz dawania całego dorobku w jednym ciągu chronologicznym. Jedyny wyjątek stanowią tu „studencko-filomackie [...] wiersze okolicznościc- ' we Mickiewicza“, które jako „pisane dla kółka najbliższych przyjaciół, przeznaczone na ich imieniny i inne uroczystości koleżeńskie, wiersze pełne aluzyj zrozumiałych tylko dla grona wtajemniczonych, posługujące się swoistym językiem czy żargonem, słowem, rzeczy wyraźnie nie przeznaczone do druku, wydzielono w osobny cykl i umieszczono poza obrębem utworów adresowanych do bezimiennego czytelnika z innych środowisk i czasów, do czytelnika w ogóle“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.