stylistyczno-graficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) epitet zob. przydawka przymiotnikowa estetyczna wartość języka 147 — literatury pięknej 19, 32 estetyka stylistyczno-graficzna 128, 129, 132, 133 etymologia 23, 35, 85, 166, 172, 175—177 eufemizmy 101...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław (red.) 1969. Język polski. Poprawność – piękno – ochrona, Bydgoszcz : BTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo