sub-komitet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściowe w Lidze Narodów. Ostatecznie po obszernej dyskusji Komisja doszła do następujących wniosków: 1) w memorjale Sir Dickinson'a przeprowadzono według wskazówek sub-komitetu zmiany stwierdzające, że w uchwale haskiej nie rozumiano owej Komisji Stałej, jako organu proceduralnego, lecz, że zdania były podzielone; poczem uznano, że memor jał ten po takich poprawkach może być zakomunikowany, jako osobisty w Genewie. 2) Memor jał p. Bakker van...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.