subbitumiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. węgiel o wysokiej zawartości części lot- 69—77 23—31 — — nych A węgiel o wysokiej zawartości części lot- 69 31 powyżej 7777 — nych B węgiel o wysokiej zawartości części lot- 69 31 7222—7777 — nych C 69 31 6111—7222 — 3. Subbitumicz- subbitumiczne A 69 31 6111—7222 ne ,, B 69 31 5278—6111 — ,, c 69 31 4611—5278 — 4. Lignity 1. lignity — __ 	
 powyżej 4611 zwarty 2. węgiel brunatny — niezwarty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.