subiektka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się drogi bogaczów i prostych ludzi pracy. W drugiej części filmu Kuleszów pokazuje dziewczynę, sprzedawczynię krawatów w wielkim magazynie, marzącą o milionerze, księciu czy choćby „idealnej miłości" i podtrzymującą się na duchu lekturą 0’Henry’ego; tomik tego pisarza jest jej wiernym towarzyszem w strapieniach — czytuje go ona codziennie przed zaśnięciem. Wpływowy klient zwrócił uwagę na ładną subiektkę, ale dziewczyna go nie chce — w niczym nie przypomina on księcia z 0’Henry’ego... Bohaterka staje się przedmiotem szantażu erotycznego: za przyczyną klienta dziewczyna traci pracę i wreszcie musi mu się oddać, zalana łzami, w swoim ubogim pokoiku po to tylko, by odzyskać miejsce za ladą z krawatami. W tym filmie, jednym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.