subiektywno-motywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mierzenia) jako czynnika organizującego działania ludzkie. Chodzi więc (w eliminacji intencji komunikacyjnej) tylko o wyjaśnienie praktyki znakowej przez pozaznakową (z podstawą włącznie), tak samo jak wcześniej praktyki literackie (fragment praktyki znakowej) były wyjaśniane (zarówno w aspekcie obiektywno-przyczynowym, jak w subiektywno-motywacyjnym) przez czynniki pozaliterackie (W 172—173, 242— 243, 252, 268). Teza, że praktyka warunkuje zamianę rzeczy na znaki, w komentarzu wydaje się przekształcać w tezę, że to praktyka zamienia rzeczy na znaki. Z powołaniem się na Levi-Straussa twierdzi się, że wybór narzędzia czyni je znakiem społecznego wyboru typu narzędzia dla danego typu praktyki. Twierdzi się (bez bliższego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.