subinstytucjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) modelowania, które niosą w efekcie potencjał groteski. Czyż nie rzuca się w oczy podobieństwo między konstrukcjami pojęciowymi Goffmana a koncepcją wymiany kobiet jako znaków u C. Lćvi-Straussa albo rynkowym modelem interakcji subinstytucjonalnej Homansa? Lub Parsonsa koncepcją mediów wymiany między systemami — w tym pieniądza — jako „wysoce wyspecjalizowanych języków, poprzez które komunikowane są intencje i warunkowe skutki działań”? 23 Dlaczego nie doświad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo