sublicencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niewyłącznej, czy też nawet wyłącznej, nie wyklucza jednoczesnego wykonywania wynalazku lub wzoru użytkowego przez licencjodawcę, chyba że w akcie licencyjnym postanowiono co innego (art. 47 ust. 5 i art. 82 ust. 2). Takie odmienne postanowienie wyklucza więc wykonywanie wynalazku lub wzoru przez licencjodawcę. Może bvć ono zamieszczone również w akcie sublicencyjnym (art. 48 ust. 5 i art. 82 ust. 2), wykluczając wykonywanie wynalazku lub wzoru przez licencjodawcę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzybowski, Stefan 1965. Prawo wynalazcze według ustawy z 1962 r. Zarys wykładu oraz wybór tekstów z objaśnieniami, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.