submikroogniwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogniwo korozyjne — ogniwo tworzące się na styku metali z elektrolitem i wywołujące korozję metalu. Rozróżnia się: a)makroogniwo korozyjne, którego elektrody mają widoczne wymiary, b) mikroogniwo korozyjne, którego elektrody (składowe strukturalne stopu, wtrącenia niemetaliczne, domieszki) są widoczne pod mikroskopem, c) submikroogniwo korozyjne, którego elektrody mają wymiary mniejsze niż zdolność rozdzielcza mikroskopu optycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.