submikroskopowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Złożona budowa anortoklazów, na którą składają się zbliźniaczone najczęściej w skali submikroskopowej domeny analbitu, a po części również odmieszane submikroskopowo domeny analbitu i sanidynu (kryptoantypertyty do kryptopertytów), daje w efekcie bardzo dużą zmienność sumarycznej optyki. W jednym i tym samym ziarnie mogą występować partie trój skośne, jak i optycznie jednoskośne; również optycznie jednorodne ziarna mogą wykazywać zmienność kątów osi oraz kątów wygaszania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.