subministerialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) projekt dotyczący struktury i organizacji konferencji30. Przewidywał on, że w pierwszym etapie konferencji, trwającym od 7 do 10 dni, na szczeblu subministerialnym, przygotowany zostałby projekt strefy pokoju. W drugim etapie, trwającym 6 miesięcy prowadzone by były negocjacje na szczeblu ekspertów. Celem trzeciego, ostatniego etapu konferencji, który zebrałby się na szczeblu ministrów, byłoby przyjęcie deklaracji i zasad rządzących strefą pokoju przez uczestniczących w konferencji przedstawicieli międzynarodowych i państw regionu31...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.