submisyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sznej klęsce narodowej. Krukowiecki, chciałbym dziś wierzyć, stracił tylko w końcu głowę. Miał on się dowiedzieć podczas ataku o dostaniu się w ręce Moskali swej żony wraz z synem, bawiących wtedy w okolicach Rawy, i to miało wiele wpłynąć na napisanie przezeń listu submisyjnego do cara. Tak utrzymywali niektórzy zaraz po wyjściu z Warszawy i później w emigracji. (Przyp. aut.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.