submodel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prawdopodobnie miał on na uwadze kontaminację z czasownikiem patrzeć a także z apel. pater, o czym wspomina w odniesieniu do odmianki Patrykozy (pow. Sokołów Pódl.). Niemniej spójka -i{y)- nie zaprzątała jego uwagi. Ale i co do submodelu rzeczownik w celowniku + rzeczownik stwierdził on, iż jest to „formacja prawie wyłącznie polska, ograniczona w Polsce do nazwy Piotrukozyli. Spoza terenu Polski wymienił jedną wyłącznie nazwę rosyjską: Siemivragi, która jako wtórna nazwa rodowa z pierwotnej dzierżawczej Siemivragov pochodzi najprawdopodobniej od dwuczłonowego imienia Siemivrag, a nie od przezwiska zbiorowegon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.