submorfemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sapira. Koncepcja oligosyntezy odznacza się charakterystyczną dla Whorfa oryginalnością i wnikliwością, toteż należy chyba żałować, że nigdy nie zdobył się na to, by opublikować pełną i dojrzałą jej wersję. Niewykluczone bowiem, że istnieją języki — być może przykładem ich są rzeczywiście maja i aztecki — w których elementy submorfemiczne są bardziej produktywne słowotwórczo niż pojawiające się na przykład w angielskim „fonordzenie” (cząstki w rodzaju sp- w wyrazach spit, splash, spray, sputter, splatter1, wyrażające — zdaniem niektórych — po1 jęcie „energicznego ruchu na zewnątrz”)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.