subnakładca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych cechach trwałości, a nie stosunkiem przygodnym. Ochronę za tym chałupników należy ograniczyć jedynie do rozbudowania systemu umów zbiorowych, przy czym w umowach tych nie należy się ograniczyć jedynie do wyliczenia stawek za robociznę, ale przewidzieć się winno również minimum i maksimum zamówień, jakie można udzielić jednemu chałupnikowi. Minimum ma przeciwdziałać nadmiernej parcelacji zamówień i ma dać pewną stałą przeciętną zarobku dziennego, a maksimum wyeliminuje subnakładców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ehrenberg, Zbigniew 1938. Istota  ustrój  granice gospodarcze i społeczne rzemiosła, Warszawa : Izba Rzemieślnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.