subnordyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych w dzisiejszych poglądach na to zagadnienie. Przegląd odmian, ras i typów człowieka Odmiana Rasy Typy Odmiana Rasy Typy biała (europidzi) nordyczna kromanionoidalna ajnuidalna berberyjska śródziemnomorska orientalna armenoidalna teutoński północno-zachodni dynarski subnordyczny czuchoński atlantycki pseudoalpejski bałtycki litoralny sublaponoidalny alpejski żółta (mongoloidzi) laponoidalna mongoloidalna pacyficzna arktyczna wyżynna centralnoazjatycki kuantuński paleoamerykański czarna (negroidzi) negroidalna pigmejska sudańska australoidalna meridionalny leśny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.