subnormalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozpoczęciem leczenia. Tylko u 2 dzieci poziom białka był w gran:cach normy (około 7%), w większości przypadków przekraczał ją (aż do ll°/o). W miarę po» stępów leczenia stwierdzano szybkie obniżanie się poziomu białka, nieraz do gra» nic subnormalnych (4.4%). Obrzęki występujące wówczas można by tym właśnie wytłumaczyć, a stosowanie wlewań osocza (Bessau) w tym okresie było bv bardzo wskazane. Krzywa białka i wagi wskazuje na związek zachodzący między tymi zjawiskami: przyrost wagi zaczyna być widoczny dopiero z chwilą spadku pozio* mu białka. Zmniejszanie się ilości białka we krwi wskazuje na zwiększanie się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.