subokręgowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) różnych funkcji społeczno-gospodarczych, m. in. usług i handlu45, mających na celu zaspokojenie potrzeb nie 45 	Por. Z. Juchniewicz: Ośrodki gospodarcze, Warszawa 1965. Stosowane są także terminy: ośrodek subokręgowy (M. C h i 1c z u k: Sieć ośrodków wiązi społeczno-gospodarczej w Polsce,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1970. Handel i rynek w rejonach uprzemysławionych, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.