subregens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pobożny i gorliwy kapłan, pracował przez trzy lata jako wikariusz w Pawłowicach, w i. 1863/4 w misji poi. w Londynie, 1864—6 był profesorem filozofii w seminarium duch. w Poznaniu, w 1866 subregensem seminarium gnieźnieńskiego, z końcem r. 1867 wrócił na wikariat do Jankowa Zaleśnego, a w 1868 przeszedł na probostwo do Granowa, oddając się odtąd spokojnej pracy duszpasterskiej. W tym okresie zajął się pilnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.