subselia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie te wyrazy: papiery, wokanda i statut (litewski) znajdą się w tekście poematu, choć to Franciszek, nie Adam jest pomocnikiem Mikołaja Mickiewicza, o którym S. Breyer* pisze, że był „komornikiem mińskim (czyli geometrą mierniczym) i zarazem adwokatem subseliów nowogródzkich” (subselia wg SW7  * 9 to ’biura, 7 	Por. J. Trypućko, O języku „Wspomnień dzieciństwa" Franciszka Mickiewicza, Uppsala 1970...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jerzy (red.) 1995. Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu, Zielona Góra : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.