substancjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzy zdarzenia umiejscawiają w rzeczach. Być może, iż to miał na myśli Tadeusz Czeżowski pisząc (1, str. 8—9), że realistyczny pogląd na związek przyczynowy (jako na związek obiektywny polegający na działaniu sił) wiąże się z reguły z substancjalistycznym pojmowaniem przyczyny. (Zdanie to byłoby niesłuszne, gdyby miało znaczyć, że realiści z reguły pojmują przyczynę jako rzecz). Jeśli rzeczy same nie są przyczynami ani skutkami, to można mówić o tym, że istnieje zawsze rzecz, będąca nośnikiem przyczyny, oraz rzecz będąca nośnikiem skutku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo