substantywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego tylko rzeczownika, zadecydowały z czasem o jego substantywizacji przejawiającej się dziś jnż nie tylko w zmianie jego funkcji syntaktycznej, ale i w formach odmiany wyrazu (np. budowniczowie). Analogiczne zjawiska notować można zresztą w każdym języku indoeuropejskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.