substytuowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) III 1. 	Zgodnie ze sformułowanymi na wstępie założeniami opisu ciąg jeżeli chodzi o xa, to q jest jednostką leksykalną, ponieważ jego znaczenie nie podlega podziałowi na znaczenia podciągów składowych, a poszczególne podciągi (segmenty) reprezentują klasy zamknięte. Segment jeżeli jest substytuowalny w badanym ciągu jedynie przez jeśli, a segment chodzi o — jedynie przez idzie o, natomiast segment to w ogóle nie ma alternantów i jest w obrębie badanego ciągu podciągiem fakultatywnym lft. Na podstawie tych obserwacji można wyróżnić następujące — oprócz wymienionej — jednostki leksykalne: jeżeli chodzi o xa, q; jeśli chodzi o xa, to q; jeśli chodzi o xa, q; jeżeli idzie o xa, to q; jeżeli idzie o xa, q; jeśli idzie o xa, to q; jeśli idzie o xa, q n...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.