subsumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szy szczególny związek. Zdania kategoryczne pojmowane są bowiem w sposób „zakresowy”, a więc w gruncie rzeczy jako pewna para nazw, których zakresy pozostają z sobą w pewnym stosunku dzięki m.in. subsumpcyjnej funkcji słówka „jest" i odpowiedniego kwantyfikatora. Przez takie pojmowanie zdania kategorycznego unika się potrzeby wyjaśniania związku (struktury kategorialnej), jaki by w myśl budowy sądu kategorycznego musiał zachodzić między tym, co jest oznaczone przez podmiot zdania, a tym, co jest wyznaczone przez jego orzecznik, resp. przez pełne orzeczenie, gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.