sugerowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Były to istotnie główne przyczyny dekadencji hiszpańskiej. Braciszek Benito oczywiście nie mówi tego, aczkolwiek właśnie tak myśli. Jego „technika“ polega na sugerowaniu pewnych idej, przy pomocy idej, diametralnie sprzecznych, na przedstawianiu najhaniebniejszych wad, jako doskonałości narodowych. Dzięki temu właśnie, książka bra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.