sugestor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oddziaływaniu. Jak widać, jest to proces dwustronny, proces psychiczny po trochu natury społecznej, bo występujący między co najmniej dwoma osobami: między — powiedzmy tak w braku ustalonych nazw — „sugestorem” a „sugestatem” (to drugie na podobieństwo „adresata”).'Tak szeroko pojęta sugestia jest zjawiskiem pospolitym, bodajże wszędyobecnym. Na każdym kroku bowiem ludzie oddziaływają wzajemnie na myśli, przekonania i postawy przy pomocy gestów, mimiki, przede wszystkim zaś przy pomocy słów-twierdzeń niedostatecznie uzasadnionych lub w ogóle bez uzasadnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.