sugestywno-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie z faktu sugestywnego oddziaływania słowa. Nierzadko przekonywa swych słuchaczy, zwłaszcza jeśli umiejętnie posługuje się dykcją, gestem i ekspresją mimiczną, jeśli słuchacze nie mają podstaw do nieufności i jeśli nie przesadza. Wiele tzw. hochsztaplerstwa polega na sugestywno-werbalnym pozorowaniu odwagi. Jest to swoisty kształt kłamstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1971. Strach i odwaga, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.