suita-groteska

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) STOJANOW Weselin, ur. 20 IV 1902, jeden z czołowych współczesnych kompozytorów bułg., pianista; 1953-54 dyrektor opery w Sofii, 1943-44 i 1956-62 rektor konserwatorium tamże; napisał m.in. na orkiestrę: suitę-groteskę Baj Ganiu (1941), poemat symfoniczny Kyrwawa pesen (1947), Rapsodię (1956), Symfonię (1962); 2 koncerty fortepianowe (1942, 1953); także kwartety smyczkowe, utwory chóralne, pieśni oraz opery Żeńsko carstwo (1935), Salambo (1940), operę komiczną Chityr Petyr (1959)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.