sulfochlorowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w pirydynie. Alkany RH (R — alkil) sulfonuje się bądź za pomocą 15%-owego oleum w ich temperaturze wrzenia (dotyczy to tylko wyższych alkanów, które podczas tej reakcji ulegają również utlenieniu), bądź metodami sulfochlorowania lub sulfoutleniania w fazie gazowej pod wpływem naświetlania promieniami ultrafioletowymi, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.