sulfon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SULFONY RjS02R2, związki siarki zawierające grupę SOs związaną z dwoma rodnikami organicznymi; ciała stałe, bezbarwne, dobrze krystalizujące, chemicznie obojętne, odporne na środki redukujące; otrzymywane przez utlenianie —*■ tioeterów lub działanie halogenkami alkilowymi na sulfoniany; niektóre s. sto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.