superagresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U jednostki cierpiącej na rozszczepienie poszukiwanie miłości ma charakter infantylny i przejawia się w potrzebie doznawania opieki, bycia obejmowanym i chronionym, bycia karmionym. To poszukiwanie wypływa z pustki, nie z pełni. Jednak gdy człowiek czyni te poszukiwania z drugiego ośrodka, ośrodka ego, jawi się jako nadzorca, ktoś superagresywny i pozornie kontrolujący siebie. Ta postawa skrywa potrzebujące i podatne na zranienie dziecko wewnętrzne poprzez tworzenie fasady będącej przeciwieństwem takiego stanu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lowen, Alexander 1990. Miłość, seks i serce, Warszawa : Pusty Obłok
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.