superczas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieją takie deferniinistyczne, a więc i aktualistyczne, koncepcje obiektywności wyróżnionego zwrotu czasowego, które afirmują intuicję potoczną w zakresie doświadczenia ziemskiego, poza tym jednak mogą ją ograniczać, tnp. uzależniając zwrot czasu od panujących w wielikiich kosmicznych układach warunków związanych z procesami masowymi. Niektóre z tych koncepcji np. głoszą, że w rozmaitych odcinkach superczasu dodatnie zwroty mogą 'być sobie wzajem przeciwne albo że jednocześnie mogą być sobie przeciwne zwroty dla rozmaitych wiedkich układów kosmicznych. Koncepcje wiążące zwrot czasu ze zjawiskami masowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.