superewangelia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się rozproszą. Bo wówczas będzie można dojrzeć cały krajobraz, czy też — aby pozostać przy naszym porównaniu — całą postać Jezusa. Historia oddziaływania Jezusowego objawienia byłaby wyzuta z siły i zagrożona w samej swojej istocie, gdyby fragmenty takie zostały uformowane w rodzaj superewangelii, wszystko zaś, co związane jest ze starą logiką przemocy, zostało z Pisma wykreślone. Rozważne przekazywanie chrześcijańskich świadectw wiary jest żywym procesem, do którego należy także ścieranie się z przeciwnościami. Do procesu tego można zastosować jedną z ostat...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.