superkomfortowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elita wypoczywa w superkomfortowych warunkach, w najbardziej luksusowych i najpiękniej położonych domach, budowanych bez żadnego liczenia się z kosztami, chronionych przed pospólstwem tablicą „wstęp wzbroniony” i dyskretnie strzeżonych przez policję w cywilnych ubraniach. Wyjechać tam można na każdy weekend, także w tygodniu, jeśli się jest „niedysponowanym”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Preiss, Paulina 1969. Biurokracja totalna, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.