superlabirynt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - Niech towarzysz spojrzy na mapę Indonezji! Niech gwarzysz ogarnie wyobraźnią ów superlabirynt wysp ^wysepek, cieśnin, przesmyków, kanałów, zatok, mielizn 1 przylądków. Niech towarzysz pomyśli o tych kilku czy Jkunastu zdezelowanych łodziach strażniczych, rozrzucoirch po przestrzeniach archipelagu, powierzchniach wód >wnych Europie, oraz o kilku czy kilkunastu tysiącach dnostek pływających, będących w posiadaniu osób pryatnych a chciwych, lub nawet osób całkiem uczciwych, cz przywykłych do odwiecznej swobody przybrzeżnego [jndlu barterowego. A teraz posłuchajcie, towarzyszu,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1979. Jeśli nawet umrzesz, pozostań, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.