superlatywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świadczeniu. Istnienia i działania Boga „dowodzi" metafizyka przy pomocy bezpodstawnej analogii do działania człowieka oraz przy pomocy niedozwolonej „superlatywizacji" (wyolbrzymienia w nieskończoność) cech ludzkich. Istnienia nieśmiertelnej duszy „dowodzi“ metafizyka na podstawie założenia możliwości istnienia duszy oderwanej od ciała, czego nie można sprawdzić w żadnym doświadczeniu. Wreszcie uznanie przez metafi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.