supermarksistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kolejny kierunek filozoficzny reprezentują marksiści, ale w tym wypadku kwalifikacja jest szczególnie utrudniona. Trudności w interpretacji zwiększa fakt, że autentycznie marksistowskie koncepcje podawane są w specyficzny sposób, odbiegający od pojęć europejskich — zaś supermarksistowskie frazesy są często kamuflażem dla zgoła odmiennych treści. Inny jest także styl uprawiania filozofii i proporcje między dziełami stricte filozoficznymi a takimi, które w różnym stopniu treści filozoficzne zawierają. W praktyce wyglądało to tak, że marksizm w sze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.