supertlenek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TLENOWE WIĄZANIE, rodzaj wiązania chem., które stanowi układ -O-O- (tzw. mostek tlenowy); jest charakterystyczne dla związków chem. bogatych w tlen, np. nadtlenki, kwasy nadtlenowe, supertlenki, ozonki; odległość między atomami tlenu zależy od typu związku i wynosi od 1,24 A do 1,49 A; np. w supertlenkach wynosi 1,32-1,35 A, w nadtlenkach — 1,49 A, w ozonkach:—ok. 1,35 A...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.