surowo-archaiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „W niewielu liniach O.T. odtworzył podany wzór, lecz modelowi klasycznemu nadał formę sztywną jak maska, surowo-archaiczną” (por. ilustr. 33 i 34). Znów zatem maska stała się sposobem uporządkowania ludzkiego oblicza, wydawałoby się — dość już rygorystycznie potraktowanego przez antycznego twórcę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ja­nion, Maria, Rosiek, Stanisław (red.) 1986. Maski. T. 1-2, Gdańsk : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.