suspensyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo pozytywne wyniki przyniosła współpraca z NRD w dziedzinie wspólnego opracowania dokumentacji projektowej. Doprowadziła ona do uzyskania projektów produkcji suspensyjnego polichlorku winylu, kaprolaktamu (metodą ciągłą), polioctanu winylu oraz elektrolizy soli kuchennej. W oparciu o doświadczenia NRD zaczęto szerzej stosować w polskim przemyśle chemicznym metodę projektowania modelowego, która znacznie zwiększa przepustowość biur projektowych oraz skraca o jedną trzecią czas projektowania. Ponadto wykorzystanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1961. Rocznik polityczny i gospodarczy 1961, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.