swatka-ciotka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Księżna wyszła za mąż przed trzydziestu laty, wyswatana przez ciotkę. Narzeczony, o którym już z góry wszystko było wiadome, przyjechał, zobaczył pannę i jego również obejrzano, swatka-ciotka zawiadomiła obie strony, jakie było wzajemne wrażenie. Wrażenie było dodatnie. Potem w oznaczonym dniu książę oświadczył się rodzicom i został przyjęty. Wszystko poszło bardzo łatwo i prosto. Tak się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1972. Anna Karenina. T. 1, wyd. 13, przeł. K. Iłłakowiczówna, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.