sweter-pulower

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zestawienia apozycyjne Ten typ ukształtował się w polszczyźnie prawdopodobnie pod wpływem francuskiego systemu słowotwórczego5. Tworzą go sekwencje rzeczowników - nazw części stroju, dające dwa różne efekty semantyczne. Pierwsza grupa to apozycje o charakterze tautologicznym, określające i przybliżające fason danej części garderoby: sweter-pulower, płaszcz-tuba, spódniczka-solejka. Pulower to rodzaj swetra, tuba - rodzaj płaszcza, solejka - to rodzaj spódnicy, dlatego też pierwsze człony tych zestawień mogłyby zostać pominięte, bez uszczerbku dla treści komunikowanej przez dwuwyrazową konstrukcję. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nazwy czę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.