syjamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na samym schyłku wieku XIX, na tle lwowskiego świata literackiego, tak bogatego wówczas w młode talenty, zarysowały się dwie ciekawe postaci i dwde ciekawe indywidualności twórcze, przyjaciele od serca, nierozdzielni niemal jak bracia syjamscy, bardzo sobie oddani, a jednak ustawicznie z sobą polemizujący, zarówno przy stoliku kawiarnianym, jak na lamach dzienników i czasopism — ś. p. Stanisław Womela i Karol Irzykowski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.