sylabiczno-rytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W modlitwie jest: ty zawsze przv mnie stój. W wierszu: wers tv właśnie nie stój przy mnie swym początkiem wpada w schemat sylabiczno-rytmiczny początku wersu z modlitwy, naśladuje ten schemat, ale nieaprobatywnie. a więc w istocie go przedrzeźnia. W miejsce usilnie proszącego zawsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.