sylabiczno-wyrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych przez nie funkcji, np. fonemów, morfemów, wyrazów, zwrotów, zdań. Odnosić się mogą także do schematów budowy, niezależnie od ich konkretnego wypełnienia, np. p. schematów akcentowych, sylabiczno-wyrazowych, intonacyjnych, składniowych, kompozycyjnych (—» paralelizm). Wśród różnych rodzajów p. wyróżnia się p. leksykalne i p. brzmieniowe, przy czym pierwsze dotyczą elementów znaczeniowych (np. —*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.