sylabizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiera symbole i znaki m. in. matematyczne, elektryczne, chemiezno-fizyczne, botaniczno-zoologiczne, meteorologiczne, astronomiczne, szachowe, muzyczne, językoznawcze, diakrytyczne, interpunkcyjne, księgarskie i drukarskie, handlowe i gospodarcze, jakości; alfabety: sylabizacyjny w telekomunikacji, Morse’a, dalekopisowy; międzynarodowe oznaczenia lotnicze i samochodowe oraz telegraficzny kod rezerwacji hotelowej — to każdy redaktor (i nie tylko) pozazdrościć powinien tej bezcennej pomocy zawodowej, sprzedawanej w krakowskiej księgami międzynarodowej pod koniec stycznia 1984 za jedynie 230 zł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.