syluryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ko się tu zmieniało. Geografja zmieniała ekonomję tak, jak tego wymagał człowiek i praca ludzka, a praca przebudowywała geologję. Inżynierowie Polietika, Sadykow, Laszlo i kilkuset ich pomocników-inżynierów, Rosjan i cudzoziemców, zaledwie oderwawszy się od pokładów syluryjskich i od błotnistego jeziorka, z którego wypływa Oka, musieli, — oprócz praw ciężaru spływu rzek, oprócz wyliczeń ruchu wód podskórnych, wyliczeń zabłotnienia i drenowania gruntów, — wyliczać wszystko aż do drobnych fabryczek i zakładów, które staną nad rzeką, aż do nowych tonno-kilometrów nafty, węgla kamiennego, rudy, metalu, drzewa. Ta budowa i te wyliczenia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.