sylwiczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki literatury polskiej 8). Napisana z prawdziwym rozmachem erudycyjnym i pasją teoretycznego poznania zjawisk historycznoliterackich, wyraziście i materiałowo dowodnie daje przegląd piśmiennictwa powszechnego, od klasycznej starożytności po czasy nam współczesne, właśnie pod kątem widzenia owej organizującej „sylwiczności”. Jeśli zapamiętamy zakończenie rozprawy, iż „kariera literacka form rodzajowych silva nie dobiegła... do swego kresu”, wypadnie nam się zastanowić nad tajemnicą tej szczególnej żywotności. Autorka przywodzi rozliczne argumenty, my jednak spróbujemy nieco dopowiedzieć — wychodząc od tytułu pracy oraz od charakteru materiału dowodowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.